مقامات شیخ حسن بلغاری

390,000 ریال

 

کتاب مقامات شیخ حسن بلغاری(698-605)نه تنها گزارش احوال و افکار و آثار و کرامات شیخی بلند مقام از سده هفتم هجری است،بلکه داستان زندگی طبقه‌ای از مردمان در روزگار سلطه مغولان و چگونگی تعامل و رفتارشان با ایشان و همچنین روایت جهان زیسته برخی از مشایخ در خانقاه‌های صوفیه است که نامشان در پستوهای تاریخ گم شده است.

شیخ حسن بلغاری دارای تجربه‌های عرفانی عالی‌ای است که گزارش آن توسط یکی از شاگردانش به نام محمد زینی در این کتاب آمده است.

 

در انبار موجود نمی باشد