مقالات سعید نفیسی(جلد دوم)

1,350,000 ریال

بزرگان ادب و کتاب‌شناسی

 

بسیاری از نوشته‌های سعید نفیسی،دانشمند نامدار معاصر،جز آنکه آکنده از اطلاعات درجه اول است.از بهترین آثار نثری عصر کنونی به شمار می‌آید.

جلد دوم مجموعه مقالات او شامل هشتاد و یک مقاله درباره بزرگان ادب و کتاب‌شناسی است که در چهاربخش تدوین شده است:

شاعران و ادیبان قرن چهارم تا قرن هشتم،شاعران و دانشمندان دوره قاجاریه و معاصر،کتاب‌ها،کتاب‌شناسی.

 

در انبار موجود نمی باشد