مردم‌شناسی دین

6,300,000 ریال

مناسک و آیین‌های مذهبی در ایران 

کتاب مردم‌شناسی دین دربردارندۀ 23 گفتار دربارۀ مردم‌شناسی فرهنگ دینی است که در پنج بخش تنظیم شده است.

پس از یک یادداشت کلی و پیش‌گفتاری در باب دین‌پژوهی،در بخش نخست کتاب به ابعاد تاریخی-مذهبی و اسطوره‌ای پنج شخصیت فرهنگ‌ساز مذهبی در گسترۀ فرهنگ شیعی ، یعنی علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ، حسین‌بن‌علی(ع)،عباس‌بن‌علی(ع)،فاطمه‎‌زهرا(س) و فاطمۀ کلابیه(ام‌البنین) پرداخته شده است.

در بخش‌های دیگر مقولاتی مانند آزمون و مناسک‌گذار،مناسک و آیین‌های مذهبی، سازه‌ها و شعارهای نمادین مذهبی و باورها و رفتارهای مذهبی-جادویی موردبحث قرار گرفته است.