مختصر مفید

430,000 ریال

مختصر مفید تالیف محمد مفید مستوفی بافقی یزدی(زنده در1091 ق) تنها کتاب مستقل ادر موضوع جغرافیاست که از عهد صفوی در اختیار داریم و از این جهت حائز اهمیت بسیار است.

مصنّف که جامع مفیدی را در تاریخ و جغرافیای محلی یزد پرداخته است،این بار در مختصر مفید به شرح و توصیف همه ولایات ایران زمین دست یازیده است.

وی در مقدمه ی این اثر به شرح و انگیزه و دلایل خود از برای تالیف کتاب می پردازد که در نوع خود از نمونه های درخور توجه از آگاهی و خرد قومی و وطنی ایرانیان برحسب اندیشه ی ایرانشهری در روزگار صفویان است.

در انبار موجود نمی باشد