مجموعه رسائل خواجه احمد کاسانی

6,900,000 ریال

کتاب مجموعه رسائل خواجه احمد کاسانی  مجموعۀ سی و یک رساله از خواجه احمد کاسانی (968-949ق)،ملقب به مخدوم‌اعظم ، از مشایخ بزرگ صوفیه در ماوراءالنهر است که در موضوعات مختلف و متنوع نگارش یافتهو درحقیقت دستورالعمل‌هایی برای زندگی عامۀ مردم،متناسب با گرایش‌های فرقۀ نقشبندیه و با رویکردی سهل‌گیرانه است.

این رسائل بازنمایی روشن از ذهن و زبان صوفیۀ ماوراءالنهر در سده‌های نهم و دهم هجری است.