ماتیکان فلسفی

450,000 ریال

بیست گفتار درباره حکمت و عرفان

 

ماتیکان فلسفی شامل گزینه گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (بیست مقاله درباره حکمت و عرفان) به طور عمده گزارش معارف فلسفی یا حکمت عقلی و عرفانی در ایران باستان و بعضی از جکیمان آن دوران،اشهر فیلسوفان و عارفان دوره اسلامی،به ویژه تقریر و تبیین “حکمت طبیعی” و نیز مدنیات و کامشهرهای خردمندان و فرزانگان ایرانی است که طی چهل سال فرادست آمده است.

در انبار موجود نمی باشد