ماتیکان فرهنگی

590,000 ریال

ماتیکان فرهنگی شامل گزینه گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (سی مقاله در فرهنگ و ادب)به طور عمده گزارش دانش‌های اجتماعی(مردم‌شناسی،اسطوره‌شناسی)،ادبی (گویش‌شناسی،خط و کتابت)،دین‌شناسی و کیش‌ها(زروانی،مزدائی،مانوی)،فرهنگ‌شناسی(شکره‌داری،بازیاری و جز اینها)،برخی دانشخانه‌ها و کتابخانه‌ها،آیین‌ها و فرادادهای ایران باستانی و دوران اسلامی است که طی چهل سال فرادست آمده است.

 

در انبار موجود نمی باشد