ماتیکان علمی

390,000 ریال

سی گفتار درباره تاریخ علم

 

ماتیکان علمی حاوی گزینه‌ گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (سی مقاله درباره تاریخ علم)به طور عمده گزارش دانشهای پزشکی،هیات و نجوم در ایران باستان و بعضی از دانشمندان آن دوران،اشهر علما و منجمان دوره اسلامی،به ویژه تقریر و تبیین شماری از مسائل تاریخی هیات ریاضی (زیگها) و نیز علوم و فنون،دانش‌های تجربی و اثباتی کاربسته نامداران علم و دانشی مردان ایرانی است که طی پنجاه سال فرادست آمده است.

در انبار موجود نمی باشد