قند پارسی

950,000 ریال 855,000 ریال

هجده گفتار ادبی و تاریخی

کتاب حاضر مجموعه هجده گفتار ادبی و تاریخی از دکتر نذیر احمد در قلمرو ایران‌شناسی است.

بخش نخست کتاب،شش مقاله درباره زبان فارسی است.بخش دوم به چهار مقاله تاریخی اختصاص یافته و هشت مقاله بخش سوم در زمینه نسخه‌شناسی و نقد و معرفی چند متن کهن فارسی است.