قصه سلیمان

950,000 ریال

قصه سلیمان متنی است کهن که تالیف آن میان سال‌های 587 تا 607 ق در آذربایجان به پایان رسیده است.مولف،ابویعقوب یوسف بن علی بن عمر تبریزی،مفتی ارّان و آذربایجان،داستان سلیمان پیامبر را به شیوه مجلس‌گویان آراسته است و در میان آن ابیات و حکایاتی آورده است که شیرینی داستان را بیشتر می‌کند.از ویژگی‌های مهم این متن هم درج اشعاری به زبان قدیم آذربایجان است.

پژوهشگران متن‌های کهن فارسی،متون تفسیری،داستان‌های قدیمی و محققان تاریخ زبان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی از مخاطبان این کتاب هستند.

در انبار موجود نمی باشد