قره‌العین

390,000 ریال

قرة‌العین یا قرة‌العیون کتابی است درباره امثال و حکم فارسی و عربی و تطبیق آنها با یکدیگر و نیز با آیات قرآن،که قاضی اوش آن را در حدود نیمه دوم سده ششم هجری به رشته تحریر درآورده است.

آن‌گونه که از مقدمه مولف برمی‌آید،او بر آن بوده که تا کتابی برای آموزش و گسترش استفاده از عبارت‌های قرآنی در محاورات و گفتگوهای روزانه تدوین کند و به کمک حکایت‌های نادر و خواندنی،طرز استفاده صحیح از آیات قرآن را در موقعیت‌های مختلف بیاموزاند.

 

در انبار موجود نمی باشد