فرائد الادب

1,500,000 ریال

میرزا عبدالعظیم خان قریب گرکانی کتاب فرائد الادب را برای تدریس در مدارس متوسطه فراهم کرد و حدود سی سال برجسته ترین کتاب ادبی بود که به دانش آموزان

دبیرستانها تعلیم داده می شد.

در حقیقت یکی از دلایلی که باعث می شد فارغ التحصیلان قدیم در سطح بالایی از دانش قرار بگیرند تعلیم ایشان با کتاب های سودمندی از همین دست بود.

از آنجا که در این کتاب اشعار ممتاز و دلپسند و اخلاقی و پندآموز و حکایات و قطعات منثور تاریخی و ادبی مفید از متون کهن و گاه آثار برجسته ی معاصران مندرج است

تجدید چاپ آن برای علاقه مندان دلپذیر خواهد بود.

در انبار موجود نمی باشد