عین‌الوقایع

1,350,000 ریال

تاریخ افغانستان در سال‌های 1207-1324ق.

محمدیوسف ریاضی هروی 

 

محمدیوسف هروی متخلص به ریاضی (1290-1330ق) که همچون پدر و نیاکانش از مردان کشوری و لشکری خاندان ابدالی بوده،عین‌الوقایع را به قصد بیان

تاریخ افغانستان و جنگ‌های آن سامان از 1207 تا 1324ق نوشته و در آن بیشتر اوضاع هرات و هزاره‌جات توجه داشته است.

نویسنده که دو دهۀ پایانی عمر را در مشهد گذرانده،در کتاب خود به برخی وقایع ایران و دیگر کشورهای جهان هم پرداخته است.