شیرزاد و گلشاد (دورۀ دو جلدی)

3,500,000 ریال

و چهل و هفت داستان دیگر 

 

این مجموعه داستان از جمله کتاب‌های موسوم به جامع‌الحکایات است که به سبب شمار زیاد داستان‌ها،روایت‌های منحصربه فرد و دربرداشتن روایت‌هایی فراوان از افسانه‌های شفاهی اهمیت ویژه‌ای یافته است.

همچنین از آنجا که کتاب در بخارا تحریر شده، شامل گنجینه‌ای از واژه‌هایی است که در فارسی رایج در ایران به کار نمی‌رود و از این‌رو از منظر زبانی نیز حائز اهمیت بسیار است.