شهنامه چنگیزی

1,500,000 ریال

شمس‌الدین کاشانی

 

شهنامه چنگیزی یا تاریخ منظوم مغول،یکی از مثنوی‌های تاریخی فارسی است که شمس‌الدین کاشانی آن را در بخر متقارب و به تقلید از شاهنامه فردوسی در ابتدای قرن هشتم سروده است.

این اثر صورت منظوم بخشی از جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی است.شهنامه چنگیزی از منابع مهم تاریخ و به ویژه ادبیات عصر ایلخانان محسوب می‌شود.

در انبار موجود نمی باشد