شاهنامه و فرهنگ ایران

1,300,000 ریال

مجموعه مقالات دکتر جلال خالقی مطلق در دانشنامه ایرانیکا

کتابی که در دست دارید دربردارنده ی 65 مقاله است که استاد جلال خالقی مطلق در گذر سالها برای دانشنامه ی ایرانیکا،چاپ نیویورک،

که به سرپرستی استاد احسان یارشاطر به زبان انگلیسی انتشار یافته و می یابد،نوشته است.

بخش مهمی از این مقالات ،مربوط به حوزه ی شاهنامه پژوهی است.به طور دقیق تر 43 مقاله مرتبط با شاهنامه و 22 مقاله در باب سایر موضوعات ایران شناسی

از قبیل تاریخ و ادبیات و فرهنگ ایران است.

به همین دلیل مجموعه مقالات در این کتاب به دو بخش تقسیم شده است:بخش نخست شامل مقالات مرتبط با شاهنامه و بخش دوم مقالاتی در باب فرهنگ ایران.

در انبار موجود نمی باشد