سیاست‌نامۀ ذکاءالملک

1,500,000 ریال

مقاله‌ها،نامه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی محمدعلی فروغی

 

سیاست‌نامۀ ذکاءالملک مجموعۀ مقالات و متن سخنرانی‌هایی است که محمدعلی فروغی در سالیان دراز اشتغال به امور سیاسی در مناصبی چون نمایندگی ایران

در سازمان ملل، نخست‌وزیری،وزارت امورخارجه و … به قلم آورده و غالبا مضمونی سیاسی و حقوقی دارند.

نوشته‌هایی از روزگار تدریس و بعضی مباحث فرهنگی و سیاست‌های مربوط به آن هم در این کتاب آمده است.

در کنار فواید تاریخی،این مکتوبات منبع موثق و ارزشمندی برای شناخت مشی و مرام سیاسی فروغی است و آنچه در سراسر این اسناد مشهود است دغدغۀ او دربارۀ

سرنوشت ایران است.

نثر پخته و دل‌انگیز فروغی بر جذابیت این نوشته‌ها افزوده است.