سه سفرنامه

550,000 ریال

 رابی بینایمین تطیلی،آنتونیو تنرور،میگله ممبره

از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه

با دو شرح درباره سفرنامه‌های اسپانیولی،پرتغالی و ایتالیایی

 

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از سه سفرنامه از اسپانیا،پرتغال و ایتالیا و دو شرح درباره سفرنامه‌های ایتالیایی،اسپانیولی و پرتغالی مربوط به ایران از زمان اوزون حسن تا روزگار شاه طهماسب صفوی.

البته سفرنامه رابی‌بینامین‌تطیلی خیلی قدیمی‌تر و از اواخر قرن دوازدهم میلادی و همزمان با سلطنت سلطان سنجر سلجوقی است.

شرحی که سیاحان اروپایی از وضعیت ایران و رفتار شاهان و مردم می‌دهند از هر حیث ارزشمندی دارد و برای ما در کمال اهمیت است.

در انبار موجود نمی باشد