سخن‌های دیرینه

750,000 ریال

سی گفتار درباره فردوسی و شاهنامه

به کوشش علی دهباشی

 

کتاب حاضر،بخش کوچک اما مهمی از مجموعه مقالات دکتر جلال خالقی‌مطلق را دربردارد که حاوی نخستین پژوهش‌های بنیادین درباره شاهنامه و ادب حماسی فارسی است.

این مقالات که به تفاریق در میان سال‌های 1353 تا 1380 در برخی مجلات معتبر ایرانی و غیرایرانی منتشر شده،حاصل پژوهش علمی مستمر نویسنده درباره شاهنامه است و همواره محل مراجعه اهل فن بوده است.

نویسنده همانطور که با تصحیح خود از شاهنامه توانسته است فن تصحیح متن را در ایران گام‌هایی رو به جلو ببرد،با تحقیقات خود نیز توانسته تحلیل‌های تازه و مهمی در این عرصه ارائه دهد.

در انبار موجود نمی باشد