ریاض‌الفردوس خانی

1,250,000 ریال

محمد میرک بن مسعود حسینی منشی

 

ریاض‌الفردوس خانی از جمله تواریخ عمومی ایران است که محمدمیرک بن مسعود حسینی منشی آن را در 1082ق تالیف و به شمس‌الدوله محمدزمان بیگربیگی کهگیلویه اهدا کرده است.

بخش اعظم این کتاب به تاریخ فارس،کهگیلویه و خوزستان اختصاص یافته است.

در انبار موجود نمی باشد