ریاض‌الفردوس خانی

1,250,000 ریال 1,125,000 ریال

محمد میرک بن مسعود حسینی منشی

 

ریاض‌الفردوس خانی از جمله تواریخ عمومی ایران است که محمدمیرک بن مسعود حسینی منشی آن را در 1082ق تالیف و به شمس‌الدوله محمدزمان بیگربیگی کهگیلویه اهدا کرده است.

بخش اعظم این کتاب به تاریخ فارس،کهگیلویه و خوزستان اختصاص یافته است.