روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلدچهارم جدید)

5,300,000 ریال

از ربیع‌الاول 1287 تا شوّال 1288 ق.

به انضمام سفرنامۀ کربلا و نجف

 

صفحات آغازین این مجلد از روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار، با شرحی از گشت و گذارهای پس از بازگشت از سفر اول گیلان (ربیع‌الاول 1287)

در اطراف و اکناف شهر تهران آغاز می‌شود.

در ادامه، به اخبار جنگ پروس و فرانسه ( 1870م) براساس گزارش‌ها و تلگراف‌های ارسالی پرداخته شده است. 

پس از آن شرح کامل سفر ناصرالدین شاه از تهران به عتبات عالیات (جمادی‌الثانی تا ذیحجۀ 1287) آمده است. 

انتهای کتاب نیز به گزارش‌هایی از وقایع پس از بازگشت از این سفر ( ذیحجه تا شوّال 1288) اختصاص دارد.