روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار(جلد دوم جدید)

4,900,000 ریال

از ربیع‌الاول 1283 تا جمادی‌الثانی 1284

به انضمام سفرنامۀ اول خراسان 

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه از ربیع‌الاول 1283 تا جمادی‌الثانی 1284ق.

به انضمام سفرنامۀ اول خراسان برای نخستین‌بار در کتاب حاضر انتشار می‌یابد.

بخش نخست و آغازین به شرح و بیان برخی امور مملکتی و مسائل روزمره و گردش‌های چندروزه در اطراف طهران اختصاص دارد.

بخش میانی شامل شرح کامل سفر اول خراسان است و کتاب با شرح مختصری از تغییر و تحولات پایتخت به پایان می‌رسد.