روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

650,000 ریال

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه از ربیع الاول 1283 تا جمادی الاول 1284 ق. به انضمام سفرنامه ی اول خراسان برای نخستین بار در کتاب حاضر انتشار می یابد.

بخش نخست و آغازین به شرح و بیان برخی امور مملکتی و مسائل روزمره و گردش های چند روزه در اطراف طهران اختصاص دارد.بخش میانی شامل شرح کامل

سفر اول خراسان است و کتاب با شرح مختصری از تغییر و تحولات پایتخت به پایان می رسد.

در انبار موجود نمی باشد