روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار(جلد دوم)

1,400,000 ریال

به انضمام سفرنامه های قم،لار،کجور و گیلان

 

کتاب حاضر که برای نخستین بار انتشار می‌یابد مجلدی دیگر است از خاطرات روزانه مهم‌ترین پادشاه قاجار،ناصر الدین شاه از 1284 ق.تا صفر 1287 ق. را دربرمی‌گیرد.

در این کتاب،علاوه بر شرح کاملی از سفرنامه های قم،لار،کجور و گیلان به قلم شخص ناصرالدین شاه،شرح وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های دولتی،موضوعات مربوط به شکار و تفرج در مناطق اطراف طهران،گزارشات اقلیمی و غیره آمده است.طبعا از خلال این گزارشها،اطلاعات ناب و دست اولی در اختیار پژوهشگران مخصوصا در حوزه تاریخ معاصر قرار خواهد گرفت.

در انبار موجود نمی باشد