روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (جلد اول)

3,700,000 ریال

محرم 1279-ربیع‌الاول 1283

به انضمام سفرنامه‌های کجور،فیروزکوه و سفر اول به شرق مازندران 

کتاب حاضر اولین مجلد از روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه است که وقایع محرم 1279 تا ربیع‌الاول 1283 را شامل می‌شود.

در این کتاب شاه علاوه بر ذکر وقایع مربوط به اقامت خود در دارالخلافۀ طهران،شرح مفصلی از چند سفر ییلاقی و نیز سفر به کرانه‌های غربی دریای خزر به دست 

داده و سپس به گزارش کامل نخستین سفر خود به شرق مازندران پرداخته است.اطلاعات مندرج در گزارش‌های ارائه‌شده از شهرها و روستاهای مازندران،از نکات

قابل توجه کتاب است.