روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار(جلد نهم)

1,200,000 ریال

از محرم 1291 تا رمضان 1293 ق.

به انضمام سفرنامه‌های کنارۀ دریای خزر و لار

 

این مجلد از روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه به گزارش وقایع پس از بازگشت شاه از سفر اول فرنگ اختصاص دارد.

کتاب با شرحی مفصل از افتتاح تکیه دولتی و اجرای مراسم مذهبی آغاز شده و سپس گزارش شکار و گشت و گذار در اطراف و اکناف شهر طهران آمده است.

آنگاه به سفر ییلاقی لار و سفر به کرانه‌های دریای خزر پرداخته شده و پس از آن مجددا گزارشی مفصل از وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های دولتی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد