روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد پنجم)

6,900,000 ریال

از شوّال 1288 تا ذیحجۀ 1290ق.

به انضمام سفرنامۀ اول فرنگ 

کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد پنجم) ، یادداشت‌های روزانۀ ناصرالدین‌شاه از شوّال 1288 تا ذیحجۀ 1290 است که شامل شرح مسائل روزانه و جاری

مملکتی،گزارشی از سفر ییلاقی سه ماهۀ شاه به کنارۀ دریای مازندران، شرح شش ماه اقامت او در طهران و آماده‌سازی مقدمات سفر سال بعد به اروپا،حرکت کاروان شاهی

به سمت انزلی و در نهایت شرح وقایع سفر شاه به اروپاست.

از این جهت که بخشی از کتاب شرح نخستین سفر یک پادشاه ایرانی به مقصد کشورهای اروپایی است اهمیت خاصی دارد.