روزنامه خاطرات بهمن‌میرزا بهاء‌الدوله

1,500,000 ریال

 

کتاب پیش رو، حاصل پیرایش دستنویس منحصربه‌فرد روزنامه خاطرات بهمن‌میرزا بهاءالدوله، پسر فتحعلی‌شاه قاجار است که به وقایع سال‌های ابتدایی سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار از 1270 تا 1273 ق. پرذاخته است.

این اثر به‌ویژه از این نظر حائز اهمیت است که از دوره یادشده روزنامه و یادداشت خاطرات دیگری در دست نیست.رفت و آمد هرروزه نویسنده در دربار ناصری، و حضور وی در بطن بسیاری از رویدادها نیز بر اهمیت کتاب افزوده است.

 

در انبار موجود نمی باشد