رسائل‌العشاق و وسائل‌المشتاق

850,000 ریال

نسخه برگردان دستنویس شماره 3005

در کتابخانه آلمانی ترکیه کتابت 685 ق

 

رسائل‌العشاق و وسائل‌المشتاق اثر سیفی نیشابوری (از ادبا و سریاندگان اواخر عهد سلجوقی و عهد خوارزمشاهیان)،کهن‌ترین نگارش برجای مانده در موضوع نامه‌نگاری عاشقانه به زبان فارسی است.

سیفی در این اثر ، که حاوی یکصد نامه در بیان احوال عاشق و معشوق و وقایع میان ایشان است ، از سروده‌های بسیاری بهره برده تا به نوشته خویش عمق و تاثیر بیشتری بخشد.

از این رو کتاب حاضر ، گنجینه‌ای از اشعار کهن فارسی نیز به حساب می‎‌آید و می‌توان از آن در مطالعات شعرشناسی استفاده کرد.

در انبار موجود نمی باشد