راز رویین‌تنی اسفندیار

650,000 ریال

در کتاب راز رویین‌تنی اسفندیار پانزده روایت و اشاره قدیمی از منابع سده پنجم تا دوره قاجار و هشت فرضیه و نظر از معاصران درباره چگونگی رویین‌تن شدن اسفندیار طرح و بررسی گردیده و سرانجام این احتمال پیش کشیده شده است که سبب رویین‌تنی اسفندیار در شاهنامه،داشتن و پوشیدن زره ویژه زخم‌ناپذیر ست.

در انبار موجود نمی باشد