ذیل تاریخ گزیده

350,000 ریال

کتاب ذیل تاریخ گزیده بی گمان یکی از مدارک عصری مهم درباره ی وقایع و حوادث مربوط به سلسله های جلایری و چوپانی میان سالهای 742 تا 794 ق و به طور کلی

حوادثی است که به طور اخص در آذربایجان و ارّان (این سو و آن سوی رود ارس) پیش آمده بوده است.این متن به قلم فرزند مولف تاریخ گزیده است و به عنوان ذیلی بر آن کتاب ارزشمند در بین سالهای 792 تا 802 ق تالیف شده است.در پیوست کتاب نیز متن رساله ی منفردی مربوط به تاریخ واقعه ی تبریز در سال 787 ق آمده است.

در انبار موجود نمی باشد