دیلم‌نامه

450,000 ریال

ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری

 

دیلم‌نامه مجموعه‌ای است برگزیده از متون کهن و برخی مقالات تحقیقی با توضیح و شرح و تعلیقات سودمند در باب تاریخ مناطق شمالی در سده‌های نخست هجری.

اطلاعات و آگاهی‌های بسیاری درباره دیلم در متون و آثار تاریخی سده‌های نخست به تفصیل آمده که غالبا به زبان عربی است و ترجمه آن می‌تواند روشنی‌های قابل ملاحظه‌ای بر تاریخ و فرهنگ شمال ایران در نخستین قرون هجری بیافکند.این اطلاعات برای دلبستگان و پژوهشگران تاریخ و فرهنگ ایران در آن سده‌ها سودمند خواهد بود.

در انبار موجود نمی باشد