دو رساله عرفانی

350,000 ریال

از مولفی ناشناخته و ابوعلی دقاق

 

کتاب حاضر دربردارنده دو رساله عرفانی است که برای نخستین بار منتشر می‌شوند.رساله نخست که به زبان فارسی نوشته شده مفصل‌تر است.در این رساله به مفاهیم مختلف عرفان و تصوف-از تعریف صوفی و تصوف تا آداب ظاهری و باطنی آن همچون توکل،زهد،رضا،یقین،طهارت،مرقعه،خانقاه،سماع و…-پرداخته شده است.

رساله دوم که به زبان عربی نوشته شده کوتاهتر است.این رساله نیز به مفاهیم گوناگون عرفان و تصوف اختصاص دارد.

نویسنده رساله فارسی را نمی‌شناسیم اما مولف رساله عربی ابوعلی دقاق،عارف مشهور سده چهارم و پنجم است.

 

در انبار موجود نمی باشد