دو رساله درباره فتوت و تصوف طریقت‌های صفویه و رفاعیه

450,000 ریال

کتاب حاضر شامل دو رساله درباره طریقت صفویه یعنی اعقاب شاه اسماعیل اول و طریقت رفاعیه پیروان سید احمد رفاعی است.

این رساله‌ها تاثیرپذیری طریقت‌های صفویه و رفاعیه را از فتوت و قلندری نشان می‌دهند.

این کتاب منبعی مهم برای تحقیق در تاریخ عرفان و تصوف و همچنین تاریخ اجتماعی تواند بود.

در انبار موجود نمی باشد