دوازده متن باستانی

850,000 ریال

مجموعه حاضر شامل دوازده متن باستانی به زبان پهلوی است که مولف در تصحیح و ترجمه ی آنها به زبان فارسی کوشیده و تعلیقات و حواشی سودمندی بر هر متن افزوده است.

کتاب دوازده متن باستانی نوشته ی دکتر بیژن غیبی ،توسط نشر سخن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است.این متون عبارتند از :

گزارش شطرنج،داستان یوشت فریان،ماه فروردین روز خرداد،یادگار زریران،آمدن شاه بهرام ورجاوند،سور سخن،خویشکاری ریدکان و اندرز به کودکان،فرخ نامه،تخمه شماری زرتشت،چیم درون،چیم کشتی،آفرین پیغامبر زرتشت.

در انبار موجود نمی باشد