در کوی آرشان

550,000 ریال

بیست گفتار درباره حماسه‌سرایی در ایران باختری

 

در کوی آرشان بیست گفتار درباره ادب حماسی در ایران باختری و نخستین و مستندترین منبع پژوهشی در این زمینه است.

در این مجموعه ادب حماسی ایران به دو شاخه شرقی به زبان فارسی و شاخه غربی به زبان گورانی تقسیم شده است.هسته اصلی مقالات نقد و بررسی حماسه های گورانی برپایه دستنویس های موجود همراه با طرح مباحث اساطیری و زبان‌شناسی است.

در انبار موجود نمی باشد