خلیج فارس

330,000 ریال

کتاب خلیج فارس اثر دریادار غلامعلی بایندر که اینک پس از گذشت حدود هفتاد سال به تجدید چاپ آن اقدام می شود یکی از نخستین آثار پژوهشی حاصل از دور جدیدی از توجه ایرانیان به خلیج فارس و اعاده ی حاکمیت ملی کشور بر آن سامان است.دوره ای که با تلاشهای ایران برای تشکیل یک نیروی دریایی امروزی از سالهای پایانی دهه 1300 شمسی توام شد و سرگذشت غلامعلی بایندر نیز با آن گره خورد.

در انبار موجود نمی باشد