حیات‌النفوس

1,250,000 ریال

فلسفه اشراق به زبان فارسی

اسماعیل‌بن‌محمد ریزی

 

کتاب حاضر از نخستین تالیفات بازمانده فلسفی به زبان فارسی است که نویسنده آن را میان سال‌های 673 تا 687 هجری به نام یوسف‌شاه پسر الب ارسلان ارغون در سه فن منطق,علم طبیعی و علم الهی به رشته تحریر درآورده است.

ریزی در نگارش دو فن نخست متاثر از روش فیلسوفان مشائی بوده، اما فن علم الهی را به روش اشراقی نگاشته است.

این اثر نمایاننده توانایی زبان فارسی در انتقال مفاهیم فلسفی است.

 

در انبار موجود نمی باشد