حماسه مسیّب‌نامه(دوره سه جلدی)

4,950,000 ریال

تحریر کوچک

ابوطاهر طرسوسی

 

مسیّب‌نامه،بزرگترین میراث داستانی نثر فارسی در ادبیات عاشوراست.

مسیّب‌بن قعقاع خزاعی شخصیتی تاریخی و از یاران امام علی (ع) و حضرت حسین(ع) و از سران نهضت توّابین است.

مسیّب‌نامه،گزارش نخستین قیام خون‌خواهان حسینی علیه یزید و مروان حکم است و هدف آن،منحصر به آزاد ساختن امام زین‌العابدین(ع) و اسرای کربلا و بازگرداندن سرهای شهدا به مزار ایشان است.

مسیّب‌نامه پرداخته ابوطاهر طرسوسی در سده ششم هجری است،اما قرن‌ها بعد،محمدبقای وارس بخاری براساس نقل ابوطاهر،تحریر بزرگ‌تری از آن را در ماوراء‌النهر ترتیب داده است.

در این پژوهش هر دو تحریر،تصحیح و معرفی شده‌اند.

در انبار موجود نمی باشد