جغرافیای حافظ ابرو (دوره دو جلدی)

2,200,000 ریال

بخش خراسان

شهاب‌الدین عبدالله حافظ ابرو

 

جغرافیای حافظ ابرو از آثار گرانقدر تاریخ‌نگار و جغرافی‌نویس برجسته اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجری،شهاب‌الدین عبدالله حافظ ابرو است.این اثر مشتمل بر جغرافیای سراسر جهان شناخته شده آن عصر است.

این کتاب حاوی دو مجلد است:

جلد اول جغرافیای عمومی جهان به ویژه ایالت‌های فارس،کرمان و خوزستان است که پیشتر به طبع رسیده؛جلد دوم که اکنون خوانندگان در دست دارند و از اهمیت بیشتری هم برخوردار است ،جغرافیای خراسان بزرگ است و مخصوصا از این حیث که مولف خود از اهالی خواف و ساکن در هرات بوده،آگاهی‌های ارزنده‌ای از این مناطق دربردارد.

در انبار موجود نمی باشد