جغرافیای تاریخی مرو

850,000 ریال

کتاب حاضر گزارشی است از شهرها و آبادی‌های ولایت مرو،از کهن‌ترین دوران تا روزگار معاصر،مولف در تعیین حدود جغرافیایی مرو، علاوه بر مرزبندی‌های کنونی،تقسیم‌بندی‌های پیشینیان را نیز پیش چشم داشته و بناها،نهرها و راه‌ها و آبادی‌های این ولایت را بر این اساس برشمرده است.