جغرافیای تاریخی خوارزم

650,000 ریال

 

کتاب حاضر تحقیقی است دربارۀ منطقۀ خوارزم که براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف گردآوری شده است.

مولف نخست خوارزم،مراکز آن در ادوار مختلف و نیز چهل شهر و آبادی بزرگ این ولایت را معرفی نموده و در ادامه فصلی به رود جیحون و مواضع جغرافیای مرتبط با آن اختصاص داده است.

ولایات و بیابان‌های همجوار خوارزم و شاهراه‌های آن دو مبحث بعدی هستند که مولف به آن پرداخته و در پایان نیز فرهنگی از اعلام جغرافیایی خوارزم در اختیار خوانندگان قرار داده است.

در انبار موجود نمی باشد