جغرافیای استرابو

450,000 ریال

سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان

 

استرابو ( 64 پیش از میلاد – 24 پس از میلاد ) تاریخ نگار و جغرافیانویس مشهور یونانی اثر معروف خویش را در اصل به هفده کتاب تقسیم کرده و در آنها وصف ممالک اروپا، آسیا، مصر و لیبی را آورده است.

تنها بخشهایی از جغرافیایی استرابو به ایران مربوط می­شود.

کتاب حاضر ترجمه ­ی بخشهایی است که به نحوی با قلمرو ایران در روزگاران هخامنشی مرتبط است. این کتاب ما را به خوبی با جغرافیای ایران عصر باستان آشنا می سازد.

 

کتاب جغرافیای استرابو ؛سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان نوشته ی استرابو و هوراسل جونز و با ترجمه ی همایون صنعتی زاده در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

در انبار موجود نمی باشد