جغرافیای اداری ایران باستان

1,250,000 ریال

 

کتاب حاضر مجموعه جستارهایی است از محققان و دانشمندان مختلف در جغرافیای اداری ایران باستان که در چهار بخش هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان گردآوری شده است.

هر بخش از این کتاب حاوی چند پیوست سودمند در ترجمۀ سنگ‌نبشته‌ها و معرفی ایلات، شهرستان‌ها و منزلگاه‌های ایران باستان نیز است که از منابع گوناگون گزینش شده و اینک در این کتاب در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار می‌گیرد.