جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی

950,000 ریال

سی و هفت جستار که در این مجموعه عرضه می‌شود تعدادی از مقاله‌های پژوهشی محمود امیدسالار است در قلمرو شاهنامه‌شناسی و دیگر مباحث ادبی زبان فارسی که پیشتر در میان سال‌های 1361 تا 1378 در مجله ایرانشناسی انتشار یافته است.

کتاب حاضر در دو بخش تدوین یافته است:

بخش اول مقالاتی است که به فردوسی و شاهنامه اختصاص دارد.

دومین بخش مقالات مرتبط به مباحث ادبی و چند نقد پژوهشی و تصحیح لغوی کتب مهم است.

 

در انبار موجود نمی باشد