جامع‌العلوم(ستّینی)

750,000 ریال

جامع‌العلوم اثر فخرالدین‌رازی،دانشمند بسیاردان ایران در سده ششم هجری است.

این کتاب در شمار نخستین دانشنامه‌هایی است که به زبان فارسی تالیف شده است و درآن باب شصت علم از علوم رایج و غیررایج روزگار مولف با نظمی دقیق سخن رفته است.

تدوین نخست این اثر شامل چهار علم بوده و سپس رازی به تکمیل آن همت گماشته و بیست علم دیگر بر آن افزوده است؛ از این به “ستّینی”نیز شهرت یافته است.

در انبار موجود نمی باشد