جامع‌التمثیل

1,500,000 ریال

محمدعلی حبله‌رودی

 

جامع‌التمثیل مجموعه‌ای است از امثال و حکایات و مواعظی که محمدعلی حبله‌رودی،در سده یازدهم در هند جمع‌آوری کرده است.

در این کتاب بسیاری از جنبه‌های فرهنگ و عقاید مردمان آن دوران به چشم می‌آید.جامع‌التمثیل-که طی سال‌های متمادی کتابی پرخواننده و مقبول طبع عامه مردم بوده و در دیده آنان از مهم‌ترین کتب در موعظه و اخلاق به شمار می‌آمده است-به روزگاران،دچار تغییرات فراوان شده است.

چاپ حاضر از روی نسخه‌ای است که به گمان مصحح،نزدیک‌ترین صورت به تالیف حبله‌رودی است.

در انبار موجود نمی باشد