تحول در آداب کتابت و ترسّل

850,000 ریال

آداب،رسوم،و باورهای رایج در میان کاتبان،در بخشی از کتابهای “علم انشا”آمده است.رسائل،مکتوبات،منشآت،ترسّل،آیین، و آداب کتابت،عناوین کتاب‌هایی است که در ادوار مختلف تاریخی در این‌باره تالیف شده است.

گردآوری این آداب می‌تواند به فهم و تفسیر بهتر نسخه‌های خطی،اسناد و کتیبه‌های تاریخی منجر شود و راه را برای انجام پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه تاریخ کتابت،نسخه‌شناسی و سندشناسی باز کند.

در انبار موجود نمی باشد