تاریخ مختصر ایران در عصر اسلامی

6,900,000 ریال

کتاب تاریخ مختصر ایران در عصر اسلامی گزارشی فشرده و منسجم از تاریخ ایران دورۀ اسلامی است که برای آشنایی عموم تالیف شده است.

نویسنده با نگاهی تحلیلی به تحولات سیاسی،نظامی و تا اندازه‌ای فرهنگی ،اوضاع ایران از عصر خلافت اموی و عباسی و چگونگی حکومت

خاندان‌ها و خرده‌دولت‌ها و نیز دولت‌های بزرگ پیش و پس از حملۀ مغول تا پایان عهد قاجاریه را بررسی کرده است.

در انبار موجود نمی باشد