بحرالانساب

350,000 ریال

بحرالانساب

شرح حال شیخ‌جام(ژنده‌پیل)،فرزندان و اعقاب وی تا قرن یازدهم

محمدحکیم جامی نامقی

 

کتاب بحرالانساب از جمله آثار خاندانی شیخ‌جام(ژنده‌پیل) است که محمدحکیم‌جامی‌نامقی آن را در سال 1034ق.درباره شیخ‌جام،اولاد و احفاد وی تا قرن یازدهم نگاشته است.

این اثر برای نخستین بار انتشار می‌یابد گستردگی خاندان شیخ‌جام و تاثیر و نفوذ آنها را در طول چند قرن نشان می‌دهد.

مصحح کتاب،در مقدمه خود،نویسنده و اثر او را معرفی نموده و تعلیقات و حواشی سودمندی بر آن افزوده است.

در انبار موجود نمی باشد